Имоти

Парцел-Горска територия 500 кв.м., град Балчик, общ. Добрич, ID: 1729/13

Парцел-Горска територия 500 кв.м., град Балчик, общ. Добрич, ID: 1729/13

Цена СПРЯНА лв.

град Балчик, вилна зона Сборно място, местност Момчил

Къщи и Дворни Места, Парцели, Продажби

Площ 500
За контакт Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – Горска територия с площ от 500 кв.м. по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Сборно място”, местност „Момчил”.
Оценяваният поземлен имот с площ 500 кв.м. се намира в западния край на в.з.”Сборно място”, на 1000 м. от морето. Наоколо са изградени жилищни сгради, семейни хотели и вили за сезонно и целогодишно обитаване. Поземленият имот се намира на последната улица на вилната зона, непосредствено до залесената част на ската, от където се открива панорамна гледка към морето и залива. Поземленият имот не е ограден, не е залесен, не се стопанисва, обрасъл с трева и храсти, вода и ток на границата.|
Върху гореописания недвижим имот има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр.Добрич 1) Възбрана, вписана под № 48, том IІ, дв.вх.рег. №2979/03.10.2012 г.; 2) Възбрана, вписана под № 283, том I, дв.вх.рег. №3538/11.09.2013 г, по настоящото дело.