Имоти

Балеровачка и сенообърщач, с. Присад, общ. Генерал Тошево, ID: 1179/18

Балеровачка и сенообърщач, с. Присад, общ. Генерал Тошево, ID: 1179/18

Цена 3104 и 392 лв.

с. Присад, общ. Ген. Тошево

Движими Вещи

Особености За контакт: Станислава Йорданова email: syordanova@luchiataseva.com
Срок на проданта 07.10.2018-07.11.2018

1. БАЛЕРОВАЧКА КВАДРАТНА, РАБОТЕН ЗАХВАТ 1 МЕТЪР, БЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 3104,00 лв. / три хиляди сто и четири лева/;
2. СЕНООБРЪЩАЧ, 4 СЛЪНЦА, МАРКА CORNER. Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 392,00 лв. / триста деветдесет и два лева/.
Върху вещите е наложен запор по настоящото изпълнително дело.