Имоти

Тъкачни машини, гр. Добрич, ID: 756/16

Тъкачни машини, гр. Добрич, ID: 756/16

Цена (попитайте)

гр. Добрич

Движими Вещи, Продажби

За контакт Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com

1.Стан за килими – машина за тъкане на жакардови килими – пет цвята, 7850 жици, ширина 2.5 метра, с компютърно управление, захранване 380v., инв. №4205. Производител – MICHEL VAN DE WIELE, 1988г.

Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 28 620,00лв.(двадесет и осем хиляди шестстотин и двадесет лева) с ДДС.

2.Полираща машина – служи за подравняване, работна ширина 4м., два броя ножове, захранване 380v., инв. №4206, производител HENRI PAOLUS, Белгия, 1987г.

Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 45 990,00лв. (четиридесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет лева) с ДДС.

3.Тъкачен стан СТБ 4 – работна ширина 220см. инв. №4318. Производител СССР – 1988г.

Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 5760,00лв. (пет хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС.