Имоти

Нива 3.409 дка, село Българево, община Каварна, ID:2174/11

Нива 3.409 дка, село Българево, община Каварна, ID:2174/11

Цена (попитайте)

село Българево, община Каварна

Ниви, Продажби

Площ 3409
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Недвижим имот, находящ се в с. Българево, община Каварна, област Добрич, представляващ земеделска земя – НИВА с площ от 3,409 дка, с идентификатор № 07257.29.108 по кадастралната карта на село Българево, община Каварна, стар № 029108, седма категория, в местността „………..” по плана за земеразделяне землището на село Българево, при граници и съседи: 07257.29.106, 07257.29.107, 07257.29.41.
Описание: Имотът се намира в местност „Дълбока“, на 4000м. югозападно от регулационната граница на село Българево. Нивата се обработва и в момента на огледа е подготвена за есенна сеитба. Има лице към полски път с трошенокаменна настилка. На югоизток от имота има асфалтов път, водещ към мидена ферма „Дълбока“, на изток – прекрасен изглед към морето и залива. В близост има множество изградени ветрогенератори, поради добрия ветрови потенциал в района; има възможност за промяна предназначението на процесния имот – за енергопроизводство.

Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: възбрана № 47, том ІІ/25.10.2011г., договорна ипотека 44, том І, дело 597/2008г., дв. вх. рег. № 1055/11.03.2008г. до размера на сумата от 50000 лв., договорна ипотека № 45, том І, дело 598/2008г., дв. вх. рег. № 1056/11.03.2008г. до размера на сумата от 20000 лв.