Имоти

Товарен Автомобил “Рено Рапид” ID:1382/10

Товарен Автомобил “Рено Рапид” ID:1382/10

Цена (попитайте)

град Добрич, улица "Антон Стоянов" №2

Автомобили

Особености не е в движение
За контакт Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com

Товарен автомобил „РЕНО РАПИД”, модел 1,9D, с ДК №С1568ХА, с рама № VF1F40P0509597658, двигател № F80U724C010723 с дата първоначална регистрация 22.12.1992г., цвят бял. Автомобилът не е в движение, с демонтиран двигател и повредена носеща рама – за заварка.

Върху движимата вещ има вписани следните запор: По изпълнително дело № 20098100400139 по описа на ЧСИ Николай Ников; По изпълнително дело № 20098260400200 по описа на ЧСИ Ангел Ангелаков; По изпълнително дело № 2094520400069 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Русе; По изпълнително дело № 20098480400318 по описа на ЧСИ; по изпълнително дело № 20098590400374 по описа на ЧСИ Стилияна Стефанова; по изпълнително дело № 20107370400018 по описа на ЧСИ Лучия Тасева; по изпълнително дело № 20108210400116 по описа на ЧСИ; по изпълнително дело № 20107300400119 по описа на ЧСИ Мария Глушкова; по изпълнитело дело № 20108560400041 по описа на ЧСИ Биляна Богданов; по изпълнително дело № 20107170400598 по описа на ЧСИ Румяна Тодорова; по изпълнително дело № 20108400400668 по описа на ЧСИ Мария Цачева; по изпълнително дело № 20107370401382 по описа на ЧСИ Лучия Тасев; Особен запог вписан под № 2007062902274 в Централния регистър на особените залози в гр. София, за обезпечаване вземането на взискателя по настоящото изпълнително дело „СЖ Експресбанк” АД гр. Варна; Особен запог вписан под № 2007062902321 в Централния регистър на особените залози в гр. София, за обезпечаване вземането на взискателя по настоящото изпълнително дело „СЖ Експресбанк” АД гр. Варна