Имоти

Двуетажна административна сграда гр.Тервел ID:228/09

Двуетажна административна сграда гр.Тервел ID:228/09

Цена (попитайте)

гр.Тервел, ул.”Хан Аспарух” №45

Къщи и Дворни Места

За контакт Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com

Aдминистративна сграда, находяща се в гр.Тервел, ул.”Хан Аспарух” №45 , а по нотариален акт- 56, представляваща ДВУЕТАЖНА СГРАДА , със застроена площ от 233.2кв.м.,  ведно с две изби:едната от тях с площ от 122.09кв.м., а другата с площ от 39.46квм., както и ведно с подобренията в сградата и правото на строеж върху 241.39кв.м. идеални части от държавно дворно място, съставляващо парцел №Х за административна сграда и трафопост в кв., 56 по плана на града. Оценяваният обект се намира в двуетажна сграда, находяща се в централната част на гр. Тервел.
Описание на имота:
Административната сграда се състои от два етажа с площ 233,20 кв. м. и избен етаж с две изби с площ от 122,09 кв.м. и 39,46 кв.м.м по нот. акт. Избите са обединени в общо пространство с площ от 161,15 кв. м. с вътрешен и външен подход от изток. Избеното помещение е с дървена дограма и метални външни решетки. По всички стени фаянс на Н=1,80 м., нагоре варовоциментова мазилка. Таван-бетон с варовоциментова мазилка. Под–бетон с теракот. Към основната зала има асансьорна шахта и сервизно помещение–баня с VVС. Първият етаж е с площ от 233,2 кв.м. с външен подход от юг, откъм главната улица. Има стълбищна площадка и масивно стълбище към Изба и Втори етаж. Стълбищната клетка се състои от две площадки на различни нива. На първо ниво дограма–прозорци и външна входна портална врата-метална. На второ ниво-Първи етаж, дограма дървена на прозорци. Под на площадки и стълбища-мозайка, стени и таван–варово циментова мазилка. Парапети на стълбище-метални с дървени перила.Първият етаж се състои от коридор, пет стаи и сервизно помещение. Двете стаи са с под-циментова замазка и балатом. Стени и таван-циментова замазка с варовоцимен това мазилка. Двете стаи са с под-теракот, стени фаянс на височина 1,60м., нагоре по стени и таван-варовоциментова мазилка. Коридорът е с под –мозайка, стени и таван-варовоциментова мазилка. Вторият етаж е със същата площ от 233,2 кв.м и разпределение. Една от стаите е с под-паркет, стени и таван-щпакловка с латекс, дограма на прозорци-РVС, врата дървена. Останалите стаи и помещения са изпълнени както на първи етаж