Сметки

 

Сметка за събиране на вземания:

ТОКУДА БАНК АД IBAN: BG96CREX92605055046901 BIC: CREXBGSF-лева

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IBAN: BG92IABG74955000347401 BIC: IABGBGSF-лева

Банка ДСК АД IBAN: BG78STSA93000012008062 BIC: STSABGSF– лева

ЮРОБАНК ЕАД IBAN: BG41BPBI79381060320803 BIC: BPBIBGSF– лева

Сметка за такси и комисионни:

ТОКУДА БАНК АД IBAN: BG42CREX92605055046903 BIC: CREXBGSF-лева

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IBAN: BG78IABG74951000347401 BIC: IABGBGSF-лева

Банка ДСК АД IBAN: BG38STSA93000012008103 BIC: STSABGSF– лева

ЮРОБАНК ЕАД IBAN: BG95BPBI79381060320801 BIC: BPBIBGSF– лева