Properties

Category: Houses and Yards

(Bulgarian) Парцел с площ от 655 кв.м., село Божурец, м-т “ОС”, община Каварна ID:482/14

(Bulgarian) Поземлен имот с площ 990 кв.м., ведно с къща с площ от 90 кв.м., с. Крушари, ул. “Девети май” №12, ID: 1241/13

(Bulgarian) Парцел 500 кв.м., идентификатор 77390.501.246, с. Храброво, общ. Балчик, ID: 546/16

(Bulgarian) Дворно място с площ 790 кв.м., с.Бежаново, общ. Ген. Тошево, ID:1000/12

(Bulgarian) Къща с площ 67 кв. и Дворно място с площ 2100 кв. м., с.Твърдица, м.”До селото”, общ. Шабла, ID: 793/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 02508.55.167 с площ 498 кв.м, гр.Балик, ID: 2081/12

(Bulgarian) Дворно място в с. Карапелит с площ от 3650кв.м. ID: 1128/16

(Bulgarian) Дворно място с площ 2080 кв.м., с. Медово, общ. Добричка, ID: 1316/15

(Bulgarian) Дворно място с площ 1595 кв.м., с. Люляково, общ. Ген. Тошево, ID:1000/12

Дворно място в село Житен ID:446/08

Страница 10 от 12« Първа...89101112