Properties

Category: Houses and Yards

(Bulgarian) Къща с площ 92 кв.м. и 1/6 ид.ч. от Дворно място с площ 2000 кв.м., с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 21/21

(Bulgarian) Парцел с площ 742 кв.м. с идентификатор 05009.511.637, с. Божурец, общ. Каварна, ID:1672/18

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 507 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

(Bulgarian) 1/2 идеална част от поземлен имот с площ 508 кв.м., местност “ГОЛЯМАТА МОГИЛА”, с. Рогачево, ID: 1304/15

(Bulgarian) Къща с РЗП 159 кв.м., идентификатор 62092.501.53.1, с. Раковски, общ. Каварна, ID: 1321/19

(Bulgarian) Къща с площ 60 кв.м. и Дворно място с площ 196 кв.м, идентификатор 35064.501.1521.1, гр. Каварна, ID: 584/20

(Bulgarian) 1/8 идеална част от поземлен имот с площ 938 кв.м., с. Рогачево, ID: 1304/15

(Bulgarian) Дворно място с площ 2400 кв.м. ведно с къща 70 кв.м., с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 465/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 392 кв.м. и къща с площ 106 кв.м., идентификатор 02508.80.163.1, гр. Балчик, ID: 2091/14

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м. ведно с къща с площ 112 кв.м., с. Свобода, общ. Добричка, ID: 2810/11

Страница 10 от 14« Първа...89101112...Последна »