Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент №4 с площ 68.57 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.4, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №2 с площ 45.46 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.2, с.Топола, общ, Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №3 с площ 45.46 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.3, с. Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №1 с площ 61.75 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.1, с. Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Многостаен апартамент 127 кв.м., на 2 нива, гр.Добрич, ул.”Родопи” №3, ID: 1205/16

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от АТЕЛИЕ №4 с площ 40.50 кв.м, гр.Балчик, жк.”Балик”, ID: 2081/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от АПАРТАМЕНТ №6 с площ 101.58 кв.м. находящ се в гр.Балик, жк.Балик, ID: 2081/12

(Bulgarian) Апартамент с площ от 76.09 кв.м., находящ се в село Кранево, в.к. „СЪНШАЙН ЕНД ЛАВ”, вх. В, ет. 3, ап. 20

(Bulgarian) 1/2 идеални части от Апартамент №2, гр. Добрич, ж.к. “Балик” №32, ID:1640/13

(Bulgarian) Апартамент 18 с площ 60.31 кв.м., 2-стаен, гр. Добрич, ул. “Дунав” 24, вх.А, ет.6, ID: 2312/11

Страница 4 от 512345