Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Апартамент №17A с площ 31.46 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.19, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №17 с площ 23.11 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.18, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №15 с площ 198.54 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.16, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №14 с площ 198.54 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.15, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №12 с площ 55.95 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.13, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №11 с площ 68.57 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.12, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №10А с площ 64.55 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.11, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №7 с площ 61.75 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.7, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №6 с площ 55.95 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.6, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №5 с площ 68.57 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.5, с. Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

Страница 3 от 512345