Properties

Category: Apartments

(Bulgarian) Двустаен апартамент №606 находящ се в гр. Добрич, бул.”23-”септември” №43, бл.1, ет.6, ID: 403/15

(Bulgarian) Апартамент №23 с площ 41 кв.м., идентификатор 72624.612.81.1.71, гр. Добрич, ID: 2088/13

(Bulgarian) Апартамент с площ 84.70 кв., идентификатор 72624.618.88.3.34, гр. Добрич, ID: 961/18

(Bulgarian) Самостоятелен обект – Офис с площ от 38,36 кв.м. в гр. Каварна, ж.к. “Романтика”, ул. “Делфин”4, бл. “В”, ет.1, ID: 1227/16

(Bulgarian) Апартамент 9, с площ от 94,26 кв.м., гр. Добрич, ж.к. “Добротица”32, вх.В, ет.5, ап.9, ID: 1063/11

(Bulgarian) Хотелски комплекс с площ с РЗП 888 кв.м., с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №20 с площ 110.04 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.23, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №19 с площ 99.27 кв.м., идентификатор 72693.600.89.5.22, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №18 с площ 23.11 кв.м., идентификатор 72693.600.154.1.21, с.Топола, общ.Каварна, ID: 503/19

(Bulgarian) Апартамент №21 с площ 188.05 кв.м., идентификатор 72693.600.194.1.20, с.Топола, общ. Каварна, ID: 503/19

Страница 2 от 512345