Properties

Category: Парцели

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 549 кв.м., идентификатор 72693.510.558, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1348/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 4038 кв.м., идентификатор 24102.31.276, с. Дуранкулак, общ. Шабла, ID: 1182/23

(Bulgarian) Парцел площ 606 кв.м. идентификатор 05009.510.645, с. Божурец, Общ. Каварна, ID: 1114/21

(Bulgarian) Парцел с площ 617 кв.м., идентификатор 39459.501.299, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 588/21

(Bulgarian) Парцел с площ 4170.69 кв.м. в идеални части, идентификатор 35064.501.3291, гр. Каварна, ID: 452/20

(Bulgarian) Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

(Bulgarian) Парцел с площ 559 кв.м., идентификатор 72693.512.362, с. Топола, общ. Каварна. ID: 1113/21

(Bulgarian) Парцел с площ 3000 кв.м., идентификатор 02508.3.89, кв. Момчил , гр. Балчик, ID: 1190/19

(Bulgarian) Парцел с площ 3946 кв.м., идентификатор 14862.66.5, ведно със стопанка сграда с площ 345 кв.м., с. Гешаново, общ. Добричка, ID: 385/16

(Bulgarian) Производствен имот с площ 1836 кв.м., идентификатор 36419.10.21, ведно със сгради, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 385/16

Страница 1 от 712345...Последна »