Properties

Category: Парцели

(Bulgarian) Парцел с площ 9601 кв.м., идентификатор 72693.19.8, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1507/18

(Bulgarian) Парцел с площ 3076 кв.м., идентификатор 53120.501.4065, гр. Каварна, ID: 1037

(Bulgarian) Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 3251/13

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 4136 кв.м., идентификатор № 35064.501.3072, гр. Каварна, ID: 133/19

(Bulgarian) Парцел с площ 629 кв.м., идентификатор 05009.510.785, с.Божурец, общ. Каварна, ID: 1508/14

(Bulgarian) Парцел с площ 2508 кв.м., с.Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 592/19

(Bulgarian) 1/2 ид. ч. от Парцел с площ 1305 кв.м., с.Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 592/19

(Bulgarian) Парцел с площ 1540 кв.м., с. Хаджи Димитър, общ. Каварна, ID: 592/19

(Bulgarian) Парцел с площ 1630 кв.м, гр.Шабла, ID: 592/19

Страница 1 от 512345