Properties

Category: Парцели

(Bulgarian) Дворно място с площ 1500 кв.м., с Карапелит, общ. Добричка, ID: 762/23

(Bulgarian) Парцел площ 606 кв.м. идентификатор 05009.510.645, с. Божурец, Общ. Каварна, ID: 1114/21

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от Парцел с площ 2744 кв.м., идентификатор 16095.501.26, с. Горичане, общ. Шабла, ID: 153/22

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 549 кв.м., идентификатор 72693.510.558, с. Топола, общ. Каварна, ID: 1348/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Парцел с площ 663 кв.м., идентификатор 53120.502.610, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) Парцел с площ 6400 кв.м., гр. Генерал Тошево, ID: 1519/21

(Bulgarian) Парцел с площ 617 кв.м., идентификатор 39459.501.299, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 588/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 3100 кв.м. ведно с къща, с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 952/21

(Bulgarian) Земеделска земя за друг вид ползване с площ 3136 кв.м., идентификатор 57563.32.84, с. Попгруево, общ. Тервел, ID: 16/17

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Земеделска земя с площ 433 кв.м., идентификатор 05009.200.223, с. Божурец, общ. Каварна, ID: 252/23

Страница 1 от 712345...Последна »