Properties

Category: Agricultural Land

(Bulgarian) Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

(Bulgarian) 1/3 ид.ч. от НИВА с площ 13137 кв.м., идентификатор 67756.10.93, с. Сноп, общ. Генерал Тошево, ID: 1104/23

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от ЛОЗЕ с площ 521 кв.м., идентификатор 66250.31.53, s. Сенокос, общ. Балчик, ID: 633/16

(Bulgarian) Лозе с площ 237 кв.м., идентификатор 72624.901.464, гр. Добрич, ID: 113/16

(Bulgarian) НИВА с площ от 27676 кв.м., идентификатор 39127.33.68, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 10000 кв.м., идентификатор 39127.16.15, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 19398 кв.м., идентификатор 57087.19.83, с. Подслон, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 44999 кв.м., идентификатор 39127.104.8, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 12999 кв.м., идентификатор 36419.17.94, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 10000 кв.м., идентификатор 36419.23.56, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1094/20

Страница 1 от 1612345...10...Последна »