Properties

Category: Agricultural Land

(Bulgarian) НИВА с площ 15 000 кв.м., идентификатор 03318.20.103, с.Белгун, общ. Каварна, ID: 361/22

(Bulgarian) НИВА с площ 22 339 кв.м., идентификатор 57563.29.41, с. Погруево, общ. Тервел, ID: 1021/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от ЛОЗЕ с площ 1000 кв.м, идентификатор 48982.335.149, с. Царичино, общ. Балчик, ID: 1768/15

(Bulgarian) ЛОЗЕ с площ 1251 кв.м., иденрификатор 72624.122.167, гр. Добрич, ID: 53/22

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 5834 кв.м., идентификатор 62829.3.17, с. Рогозина, общ. Генерал Тошево, ID: 1614/14

(Bulgarian) 3/20 ид.ч. от НИВА с площ 4200 кв.м.(630), идентификатор 53120.231.115, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 1/5 ид.ч. от НИВА с площ 5000 кв.м., идентификатор 53120.29.79, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 3/10 ид.ч. от НИВА с площ 3350 кв.м., идентификатор 53120.24.218, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) 1/10 ид.ч. от Овощна градина с площ 1125 кв.м., идентификатор 53120.121.121, с. Оброчище, общ. Балчик, ID: 1636/13

(Bulgarian) Нива с площ 12 001 кв.м., идентификатор 21957.122.62, с. Долина, общ. Добричка, ID: 725/13

Страница 1 от 1212345...10...Последна »