Properties

(Bulgarian) Складова база с площ 19058 кв.м., идентификатор 72624.610.9, промишлена зона Север, гр. Добрич, ID: 447/24

(Bulgarian) Складова база с площ 19058 кв.м., идентификатор 72624.610.9, промишлена зона Север, гр. Добрич, ID: 447/24

Price 2672329.25 lev

ул."Войвода Димитър Качалията"

Outbuildings

Area 19058
Dates 08.07.2024-08.08.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com