Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

Price 4240 lev

Houses and Yards

Area 1120
Dates 25.06.2024-25.07.2024
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com