Properties

(Bulgarian) Парцел с площ 1762 кв.м. в идеални части, идентификатор 39459.25.532, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 1251/19

(Bulgarian) Парцел с площ 1762 кв.м. в идеални части, идентификатор 39459.25.532, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 1251/19

Price 192578.40 lev

Парцели

Area 1762
Specifications в идеални части от целия имот с площ 5284 кв.м.
Dates 19.06.2024-19.07.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com