Properties

(Bulgarian) Столова с площ 203 кв.м., идентификатор 68196.68.17.2, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 615/23

(Bulgarian) Столова с площ 203 кв.м., идентификатор 68196.68.17.2, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 615/23

Price 11840 lev

Commercial Properties

Area 203
Dates 27.05.2024-27.06.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com