Properties

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2541 кв.м., идентификатор 68196.68.22, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 615/23

(Bulgarian) Производствен имот с площ 2541 кв.м., идентификатор 68196.68.22, с. Спасово, общ. Генерал Тошево, ID: 615/23

Price 9408 lev

Outbuildings

Area 2541
Dates 27.05.2024-27.06.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com