Properties

(Bulgarian) Парцел с площ 3946 кв.м., идентификатор 14862.66.5, ведно със стопанка сграда с площ 345 кв.м., с. Гешаново, общ. Добричка, ID: 385/16

(Bulgarian) Парцел с площ 3946 кв.м., идентификатор 14862.66.5, ведно със стопанка сграда с площ 345 кв.м., с. Гешаново, общ. Добричка, ID: 385/16

Price 7056 lev

Парцели, Properties, Outbuildings

Area 3946
Dates 04.06.2024-04.07.2024
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com