Properties

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от от Магазин с площ 27 кв.м., гр. Добрич, ID: 311/09

Price 2132 lev

ул."Опълченска" №19, гр. Добрич

Commercial Properties

Area 4.5
Specifications 1/6 ид. ч. от 27 кв.м.
Dates 27.05.2024-27.06.2024
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com