Properties

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от Дворно място с площ 312 кв.м., ведно с вилна сграда с площ 25 кв.м., идентификатор 39459.505.47, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 2314/11

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от Дворно място с площ 312 кв.м., ведно с вилна сграда с площ 25 кв.м., идентификатор 39459.505.47, с. Кранево, общ. Балчик, ID: 2314/11

Price 3104 lev

Houses and Yards

Area 25
Dates 03.06.2024-03.07.2024