Properties

(Bulgarian) 1/4 ид.ч. от НИВА с пощ 9002 кв.м., идентификатор 35050.15.69, с. Каблешково, общ. Тервел, ID: 23/23

(Bulgarian) 1/4 ид.ч. от НИВА с пощ 9002 кв.м., идентификатор 35050.15.69, с. Каблешково, общ. Тервел, ID: 23/23

Price 7532 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 2250.5
Specifications 1/4 ид.ч. от 9002 кв.м.