Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4000 кв.м., идентификатор 36419.11.153, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1804/10

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 4000 кв.м., идентификатор 36419.11.153, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1804/10

Price 5688 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 2000
Specifications 1/2 ид.ч. от 4000 кв.м.
Dates 10.06.2024-10.07.2024