Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 1380 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1707/12

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 1380 кв.м., с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1707/12

Price 2200 lev

Houses and Yards, Парцели

Area 690
Specifications 1/2 ид.ч. от 1380 кв.м.
Dates 04.06.2024-04.07.2024