Properties

(Bulgarian) НИВА с площ от 44999 кв.м., идентификатор 39127.104.8, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

(Bulgarian) НИВА с площ от 44999 кв.м., идентификатор 39127.104.8, с. Кочмар, общ. Тервел, ID: 1094/20

Price 129960 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 44999
Dates 04.06.2024-04.07.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com