Properties

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3532 кв.м., идентификатор 36419.173.8, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

(Bulgarian) Производствен имот с площ 3532 кв.м., идентификатор 36419.173.8, с. Карапелит, общ. Добричка, ID: 1064/20

Price 175910.40 lev

Properties, Outbuildings

Area 3532
Dates 04.06.2024-04.07.2024
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com