Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1150 кв.м., ведно с къща с площ 100 кв.м., с. Черноково, общ. Генерал Тошево, ID: 637/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 1150 кв.м., ведно с къща с площ 100 кв.м., с. Черноково, общ. Генерал Тошево, ID: 637/21

Price 6720 lev

с. Чернооково, общ. Генереал Тошево

Houses and Yards

Area 1170
Dates 08.03.2024-08.04.2024
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com