Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 6108 кв.м, ведно с къща с площ 78 кв.м., с. Дряновец, общ. Добричка, ID: 748/23

(Bulgarian) Дворно място с площ 6108 кв.м, ведно с къща с площ 78 кв.м., с. Дряновец, общ. Добричка, ID: 748/23

Price 12640 lev

Houses and Yards

Area 6108
Dates 15.01.2024-15.02.2024
Jurist Information Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com