Properties

(Bulgarian) Парцел с площ 700 кв.м., идентификатор 72693.510.444, с. Топола, общ. Каварна, ID: 421/23

(Bulgarian) Парцел с площ 700 кв.м., идентификатор 72693.510.444, с. Топола, общ. Каварна, ID: 421/23

Price 26740.80 lev

Houses and Yards, Парцели

Area 700
Dates 11.12.2023-11.01.2024