Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 4300 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м.. с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 692/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 4300 кв.м., ведно с къща с площ 60 кв.м.. с. Изворово, общ. Генерал Тошево, ID: 692/21

Price 6552 lev

с. Изворово, общ. Генерал Тошево

Houses and Yards

Area 4300
Dates 04.12.2023-04.01.2024