Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1239 кв.м., идентификатор 44882.501.62 ведно със сгради, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1007/22

(Bulgarian) Дворно място с площ 1239 кв.м., идентификатор 44882.501.62 ведно със сгради, с. Ляхово, общ. Балчик, ID: 1007/22

Price 20304 lev

ул."Трета" №48, с. Ляхово

Houses and Yards

Area 1239
Dates 14.11.2023-14.12.2023
Jurist Information Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com