Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 975 кв.м., ведно с къща с площ 30 кв.м., с. Росица, общ. Генерал Тошево, ID: 159/23

(Bulgarian) Дворно място с площ 975 кв.м., ведно с къща с площ 30 кв.м., с. Росица, общ. Генерал Тошево, ID: 159/23

Price 3960 lev

с. Росица, общ. Генерал Тошево

Houses and Yards

Area 975
Dates 12.09.2023-12.10.2023