Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1195 кв.м. (ид. ч. от 1275кв.м), ведно с къща 71.80 кв.м., с.Красен, общ. Ген. Тошево, ID: 66/14

(Bulgarian) Дворно място с площ 1195 кв.м. (ид. ч. от 1275кв.м), ведно с къща 71.80 кв.м., с.Красен, общ. Ген. Тошево, ID: 66/14

Price 6440 lev

с. Красен, общ. Генерал Тошево

Houses and Yards

Area 1195
Specifications За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Dates 13.06.2023-13.07.2023