Properties

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

Поземлен имот с площ 8441 кв.м., село Видно, община Каварна, ID:1627/10

Price 30888 lev

село Видно, община Каварна

Agricultural Land, Agricultural Lands, Properties

Area 8441
Dates 12.05.2023-12.06.2023
Jurist Information Ивилина Михалева тел. 0894/225488 e-mail: imihaleva@luchiataseva.com
zp8497586rq