Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1500 кв.м., ведно с къща с площ 50 кв.м., с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, ID: 1449/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 1500 кв.м., ведно с къща с площ 50 кв.м., с. Пчеларово, общ. Генерал Тошево, ID: 1449/21

Price 2832 lev

Houses and Yards

Area 1500
Specifications За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Dates 13.06.2023-13.07.2023