Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10003 кв.м., идентификатор 03860.107.53, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 182/23

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 10003 кв.м., идентификатор 03860.107.53, с. Бенковски, общ. Добричка, ID: 182/23

Price 16436 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 5001.5
Specifications 1/2 ид.ч.
Dates 15.05.2023-15.06.2023