Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

(Bulgarian) Дворно място с площ 1120 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 911/21

Price 8560 lev

Houses and Yards

Area 1120
Dates 21.11.2022-21.12.2022
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com