Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от Дворно място с площ 700 кв.м., ведно със сграда за ракиеизваряване, с. Преселенци, общ. Генерал Тошево, ID: 278/22

Price 5760 lev

Парцели, Commercial Properties

Area 350
Dates 05.12.2022-05.01.2023
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com