Properties

(Bulgarian) Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

(Bulgarian) Склад с идентификатор 24387.36.1.6, с.Дъбрава, общ. Балчик, ID: 687/19

Price 310456.80 lev

Стопански двор с.Дъбрава, общ.Балчик

Outbuildings

Area 327
Dates 22.08.2022-22.09.2022
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com