Properties

(Bulgarian) ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

(Bulgarian) ДМА, обработваща линия за слънчогледово семе, с. Стефан Караджа, общ. Добричка, ID: 1095/20

Price СПРЯНА lev

с. Стефан Караджа, ул."Дунав" №2, общ. Добричка

Non Real Estate Properties

Jurist Information Станислава Стефанова тел. 0894/746477 e-mail: sstefanova@luchiataseva.com