Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.13, с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 5520 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3117
Dates 08.07.2022-08.08.2022