Properties

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

(Bulgarian) Животновъден комплекс, идентификатор 44272.10.14 с. Ломница, общ. Добричка, ID: 795/18

Price 6720 lev

с. Ломница, общ. Добричка

Properties, Outbuildings

Area 3967
Dates 08.07.2022-08.08.2022