Properties

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 44104.10.40, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1524/21

(Bulgarian) 1/6 ид.ч. от НИВА с площ 15003 кв.м., идентификатор 44104.10.40, с. Лозенец, общ. Крушари, ID: 1524/21

Price 6224 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 2500.5
Specifications 1/6 ид. ч. от 15003 кв.м.
Dates 05.07.2022-05.08.2022
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com