Properties

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9753 кв.м., идентификатор 11911.106.30, с. Войниково, общ. Тервел, ID: 910/20

(Bulgarian) 1/2 ид.ч. от НИВА с площ 9753 кв.м., идентификатор 11911.106.30, с. Войниково, общ. Тервел, ID: 910/20

Price 9960 lev

Agricultural Land, Agricultural Lands

Area 4876.5
Specifications 1/2 ид.ч.
Dates 18.01.2022-18.02.2022
Jurist Information Димитрина Пращилова тел. 0894/746472 e-mail: dprashtilova@luchiataseva.com