Properties

Еднофамилна жилищна сграда в град Каварна ID:233/09

Еднофамилна жилищна сграда в град Каварна ID:233/09

Price 89600 lev

град Каварна, улица „Раковски”20

Houses and Yards

Area 111
Dates 10.12.2021-10.01.2022
Jurist Information Преслава Радоева тел. 0894/746705 e-mail: pradoeva@luchiataseva.com

Поземлен имот с административен адрес: гр. Каварна ул. „Раковски”20, представляващ дворно място с площ от 200 кв.м. (двеста квадратни метра) по нотариален акт, а съгласно скица – с площ 205 кв.м. (двеста и пет квадратни метра), с идентификатор № 35064.501.3425 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 35064.501.9713, 35064.501.3422, 35064.501.9683, 35064.501.3426, ведно с построената в това дворно място еднофамилна жилищна сграда със застроена площ по скица 111 (сто и единадесет) квадратни метра, и разгъната застроена площ 394 (триста деветдесет и четири) квадратни метра, с идентификатор № 35064.501.3425.1 по кадастралната карта на гр. Каварна, изградена до степен „груб строеж”, състояща се от: първи етаж, включващ кухня с трапезария, разположена на юг, гараж, две сервизни помещения и коридор; втори етаж от четири стаи, две сервизни помещения и трети тераси, едната от които остъклена с РVС дограма; трети (тавански) етаж, състоящ се от четири спални, сервизно помещение – баня с тоалет, коридор, една тераса, разположена на юг и една – на изток. Дворът е ограден с масивна ограда от източната страна, разположено е на равен терен с изглед към морето. Жилищната сграда е с два обособени входа – от север, и от юг, изградена е по монолитен начин. Конструкция – стоманобетонови плочи, пояси, греди и колони, носещи тухлени зидове, покрив – дървен гредоред, покрит с цигли, стени – зид от тухла, без външна и вътрешна мазилка, дограма – РVС на врати и прозорци, всички носещи и преградни стени са тухлени зидове. Двата етажа от къщата са свързани с масивно стълбище.