Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 1230 кв.м. ведно с къща с площ 79 кв.м., с. Жегларци, общ. Тервел, ID: 884/17

(Bulgarian) Дворно място с площ 1230 кв.м. ведно с къща с площ 79 кв.м., с. Жегларци, общ. Тервел, ID: 884/17

Price 9120 lev

ул."Двадесета" №10, с. Жегларци, общ. Тервел

Houses and Yards

Area 1230
Specifications За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Dates 09.11.2021-09.12.2021