Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 3530 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 659/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 3530 кв.м. ведно с къща, с. Сърнец, общ. Тервел, ID: 659/18

Price 6000 lev

ул."Трета" №11, с.Сърнец, общ. Тервел

Houses and Yards

Area 3530
Specifications За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Dates 09.11.2021-09.12.2021