Properties

(Bulgarian) Дворно място с площ 2025 кв.м. ведно с къща с площ 48 кв.м., с.Кочмар, общ. Тервел, ID: 456/18

(Bulgarian) Дворно място с площ 2025 кв.м. ведно с къща с площ 48 кв.м., с.Кочмар, общ. Тервел, ID: 456/18

Price 4944 lev

с. Кочмар, ул."Шеста" №33, общ. Тервел

Houses and Yards, Properties

Area 2025
Specifications За контакт: Диана Илиева - 0894/493 715, dilieva@luchiataseva.com
Dates 09.11.2021-09.12.2021