Properties

(Bulgarian) Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

(Bulgarian) Поземлен имот – ЛОЗЕ, с площ 626 кв.м. идентификатор 35064.125.37, м.”Лозя под гората”, гр.Каварна, ID: 2505/11

Price 6256.80 lev

Agricultural Land, Парцели

Area 626
Dates 29.06.2021-29.07.2021
Jurist Information Кирил Петров тел. 0894/746719 e-mail: kpetrov@luchiataseva.com