Properties

(Bulgarian) Апартаманет Г31 в гр. Каварна, ул. “Простор” 7, бл. “Виктория”, ет.3 с площ от 52,58 кв.м., ID:1227/16

(Bulgarian) Апартаманет Г31 в гр. Каварна, ул. “Простор” 7, бл. “Виктория”, ет.3 с площ от 52,58 кв.м., ID:1227/16

Price 47840 lev

гр. Каварна, ул. "Простор" 7, бл. "Виктория", ет.3, ап. Г 31

Apartments, Properties

Area 52,58
Dates 22.01.2021-22.02.2021
Jurist Information Петър Петров тел. 0894/746476 e-mail: ppetrov@luchiataseva.com